#Week_27_of_Climate_Awareness

Events

Climate change and Labour👨👩👧👧
जलवायु परिवर्तन र श्रम
👨👩👧👧

जलवायु परिवर्तनले चालित तापक्रमको स्तरले विश्वव्यापीकामकाजी जनसंख्याको ठूलो सेयरका लागि स्वास्थ्य र आर्थिक जोखिम बढाउँदैछ। काम गर्ने क्रममा अत्यधिक तातो, सामान्यतया 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तापक्रममा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम सिर्जना गर्दछ र कार्य क्षमता कम गर्दछ।कमजोर देशहरूमा कामदारहरू रसमुदायहरू पहिलेनै कार्यस्थलमा यस्तो गम्भीर तापक्रमका साथ चल्दछन्र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव श्रममा परेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय जलवायु वारो जगार नीतिहरूले पर्याप्त हिसाबले लिएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको अवसरमा हामी नेताहरुलाई जलवायु परिवर्तन रोक्नको लागि तुरुन्त कदम चाल्न र श्रम, आदिवासी जनजाति, कमजोर समुदाय, किसान, बालबालिका, महिला, पुरुष र सबै मानव जातिका समस्याहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछौं l 👣

Rising heat levels driven by climate change are increasing health and economic risks for large shares of the global working population. Excessive heat while working, generally at temperatures above 35° Celsius, creates occupational health risks and reduces work capacity. Employers and communities in vulnerable countries already grapple with such severe heat in the workplace and the impact of climate change on labour is not being adequately accounted for by international and national climate or employment policies.

On International Labour Day, we urge the leaders to take immediate actions to halt climate change and address the problems of the labour, indigenous peoples, vulnerable communities, peasants, children, women, men and of all mankind👣
#LabourDay #ChangeClimateChang#ClimateAwarenesse