World Food Day 2020

Events

This year the world Food Day 2020 theme is “Grow, Nourish, Sustain Together. Our Actions are Our Future”. There are people all over the world who are suffering from hunger. Starvation is a massive problem in several countries, and we need to do more to raise awareness and combat this problem. Let’s not waste any food and be mindful of our actions.
यस वर्ष विश्व खाद्य दिवस २०२० को विषयवस्तु हो ” उत्पादन ,पोषण र स्थिरता एकैसाथ “। हाम्रा आजका कार्यहरू नै हाम्रो भोलिको भविष्य आधार हुन्। संसारभरि नै मानिसहरू भोकले ग्रस्त छन्। भोकमरी धेरै देशहरूमा एक विशाल समस्या हो र आक्रान्त समस्या सङ लड्न जागरूकता देखाउनु निकै आवश्यक हुन जान्छ । तसर्थ परिवर्तनको पहिलो संवाहक बन्दै कुनै पनि खाद्यबस्तुलाइ खेर नफालौ सङै हरेक कार्यहरूमा ध्यान दिऔं।