Week 51 of Climate Awareness

Events

What is Climate change? 🤔 Are you aware of its causes and destructive consequences on the planet? 💬 What do you think are the possible solutions to it? 🙌
Salina Paudel, a student of grade 10 has simply explained it all here in the video⬇️
Don’t forget to drop your views on it🤗
जलवायु परिवर्तन भनेको के हो? 🤔 के तपाइँ यसका कारणहरू र यस पृथ्वीमा भएका विनाशकारी परिणामहरू बारे सचेत हुनुहुन्छ? तपाईलाई यस समस्याका सम्भावित समाधानहरू के के हुन् जस्तो लाग्छ? 🙌
कक्षा १० की छात्रा सलिना पौडेलले यस भिडियोमा उल्लेख गरेकी छिन्। ⬇️
यसमा आफ्ना विचारहरू छोड्न नबिर्सनुहोला। 🤗
#Youth4climate
#ClimatejusticNow
#climateawareness