NYCA Syangja

Awareness Program

May 27, 2019

हामी सहकार्यमा छौं !!! हामी, हाम्रो वातावरण र यो पृथ्वी वचाउनका लागि, आउनुहोस् हातेमालो गरौं !!!! NYCA-Syangja

Earth Day, 2019

April 22, 2019

पृथ्वी हाम्रो घर हो यहाँका प्रणालीहरु हाम्रा जीवन हुन् संरक्षण गरौं !!!!!! विश्र्व पृथ्वी दिवस २०७६/2019 को अबसरमा सबैलाई यो अनुरोध छ कि – Protect Our Species/हाम्रो पृथ्वीमा भएका हरेक प्रजातीहरुको संरक्षण गरौं !!!

NYCA Syangja

Sanitation Awareness Program

Feb 8, 2019

Progress is possible with change and those who can not change their mind can not change anything………………!!! Sanitation awareness program Putalibazaar – 1 Syangja Nepal as a social responsibility. Thanks all for your active participation…..!!!!

Hand  over of “ Biratnagar Declaration”
January 18, 2019

Sixth National Youth Conference on Climate Change 11 point Declaration submitted at DCC Syangja to the Chairperson of Syangja.

 

Awareness program
February 8, 2019

Sanitation awareness program at Putalibazaar – 1 Syangja Nepal as a social responsibility.